Dostawa nowych opon
Dodany: 16.04.2010, wyświetleń: 4702
grafika

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu ogłasza postępowanie przetargowe na dostawę nowych opon wraz z akcesoriami oponiarskimi oraz usługę bieżnikowania ,, na zimno” częściowo zużytych opon dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przetargu uczestniczyć mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu uzyskać można bez opłat w siedzibie Zamawiającego – Dział Logistyki na pisemny wniosek Oferenta. Ofertę należy składać w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, w budynku A, gdzie zostanie opieczętowana datą i godziną wpływu. Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2010 r., do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2010 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej. Wykonawcy, podobnie jak wszyscy zainteresowani, mogą być obecni przy otwarciu ofert w w/w terminie. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest P. Piotr Katulski - Kierownik Działu Logistyki, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, tel. (052) 357-60-68 wew. 40, fax (052) 357-60-60

ROSTRZYGNIĘTO

Wyszukiwarka
rozwiń
Baner Facebook F.png
Baner_punkty.png
baner_260_75.png
logo_e-podroznik.JPG
logo-color-260-120_w_k.png
Rozklad_wizualizacja.png
Baner_www_Ebilet_black.png
menu »
Uslugi_baner_reklama.png
ban_praca.jpg
ban_bip.jpg
SKP_baner.png
Uslugi_baner_sz.jpg
PFP_2018_poziom_260px.jpg
ekojanosik_baner.png
image001.jpg
Gepard_Biznesu_2017_baner260px.jpg
Baner_2017.png
Blues_w_autobusie_baner_D.png