PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Dodany: 16.02.2010, wyświetleń: 8558

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) oraz podjęciem uchwały nr 12/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 10.06.2009 r., zmieniającej umowę Spółki oraz wpisem do KRS, przedmiot działalności Spółki jest następujący:

 1. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski PKD 49.31.Z,
 2. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD 49.39.Z,
 3. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z,
 4. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z,
 5. obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 25.61.Z,
 6. obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.62.Z,
 7. produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 29.32.Z,
 8. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z,
 9. naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,
 10. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego PKD 33.17.Z,
 11. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z,
 12. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z,
 13. zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z,
 14. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek PKD 45.11.Z,
 15. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.19.Z,
 16. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z,
 17. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32.Z,
 18. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z,
 19. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,
 20. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,
 21. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z,
 22. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.62.Z,
 23. działalność taksówek osobowych PKD 49.32.Z,
 24. transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,
 25. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD 52.10.A,
 26. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B,
 27. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD 52.21.Z,
 28. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C,
 29. wydawanie książek 58.11.Z,
 30. pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,
 31. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z,
 32. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,
 33. działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
 34. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
 35. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z,
 36. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,
 37. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
 38. działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
 39. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,
 40. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
 41. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z,
 42. pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B,
 43. działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z,
 44. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A,
 45. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B,
 46. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) PKD 73.12.C,
 47. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D,
 48. badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
 49. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,
 50. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z,
 51. działalność fotograficzna PKD 74.20.Z,
 52. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 79.90.C,
 53. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z,
 54. pozostałe sprzątanie PKD 81.29.Z,
 55. działalność archiwów PKD 91.01.B,
 56. działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z
 57. pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z,
 58. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z.


Informację sporządziła:
Katarzyna Malecha
Samodzielny Referent ds. organizacji i zarządzania

Wyszukiwarka
rozwiń
Baner Facebook F.png
Baner_punkty.png
baner_260_75.png
logo_e-podroznik.JPG
logo-color-260-120_w_k.png
Rozklad_wizualizacja.png
Baner_www_Ebilet_black.png
Baner_www_karta_bankowa_narr.png
menu »
Uslugi_baner_reklama.png
ban_praca.jpg
ban_bip.jpg
SKP_baner.png
Uslugi_baner_sz.jpg
PFP_2018_poziom_260px.jpg
ekojanosik_baner.png
image001.jpg
Gepard_Biznesu_2017_baner260px.jpg
Baner_2017.png
Blues_w_autobusie_baner_D.png