Dostawy oleju napędowego
Redakcja: Ewa Kwapich
Dodany: 27.10.2016, wyświetleń: 1345

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego do  Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii europejskiej w dniu 27.10.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna będzie  na stronie internetowej www.mpk.inowroclaw.pl  lub w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjneg sp. z o. o. - Dział Logistyki ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oferty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, w budynku A, gdzie zostanie opieczętowana datą i godziną wpływu. Termin składania ofert upływa do dnia 02.12.2016 roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2016 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, Biurowiec A, sala narad. Wykonawcy, podobnie jak wszyscy zainteresowani, mogą być obecni przy otwarciu ofert w w/w terminie. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są P. Piotr Katulski – Kierownik Działu Logistyki, P. Ewa Kwapich – Samodzielny referent d/s zamówień publicznych i logistyki, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.10.2016 r. pod numerem 2016/S 210-380681

Wyszukiwarka
rozwiń
Baner Facebook F.png
Baner_punkty.png
baner_260_75.png
logo_e-podroznik.JPG
logo-color-260-120_w_k.png
Rozklad_wizualizacja.png
Baner_www_Ebilet_black.png
Baner_www_karta_bankowa_narr.png
menu »
Uslugi_baner_reklama.png
ban_praca.jpg
ban_bip.jpg
SKP_baner.png
Uslugi_baner_sz.jpg
PFP_2018_poziom_260px.jpg
ekojanosik_baner.png
image001.jpg
Gepard_Biznesu_2017_baner260px.jpg
Baner_2017.png
Blues_w_autobusie_baner_D.png